CSV TRƯỜNG THÂN CHÚC CÁC CHỊ LÂM 1 VUI VẺ, HẠNH PHÚC TRONG NGÀY 20/10 :